ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

Junior B

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

JUNIOR B

Προτείνεται για: μαθητές 3ης με 4ης δημοτικού

Στόχος: Ο στόχος της Junior B είναι να γίνει εμπέδωση της ύλης της Junior A, και να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις, με καινούριες γνώσεις. Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να συστήνει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους και να εκφράσει με απλές καθημερινές εκφράσεις -τόσο προφορικά όσο και γραπτά- κάποιες πιο σύνθετες πληροφορίες για τον εαυτό του και τα κοντινά του πρόσωπα όπως: το επάγγελμα τους, τον τόπο κατοικίας, πράγματα που έχει στη κατοχή του (εκείνος και οι άλλοι) καθώς και να ρωτάει αυτές τις πληροφορίες τους άλλους. Θα μπορεί επίσης να κάνει πιο σύνθετες περιγραφές καταστάσεων και απλές αναφορές τόσο στο μέλλον όσο και στο παρελθόν.

Μεθοδολογία Διδασκαλίας: Κατά τις πρώτες εβδομάδες τις Junior B γίνεται επανάληψη των λεξιλογικών και γραμματικών φαινομένων που διδάχθηκαν στην Junior A. Στη συνέχεια ξεκινάει να μαθαίνει καινούριες λέξεις και καινούρια γραμματικά φαινόμενα. Όπως και στην Junior A, η διδασκαλία γίνεται με τρόπο βιωματικό δηλαδή μαθαίνει μέσα από το να χρησιμοποιεί τη γλώσσα μέσα στη τάξη σε παιχνίδια, αναπαράσταση ρόλων, ακουστικές ασκήσεις κλπ ώστε να μαθαίνει τη γλώσσα σε επίπεδο μητρικής.

Αριθμός παιδιών στη τάξη: 4-6

Πιστοποιητικό Cambridge English: Στο τέλος της σχολικής χρονιάς οι μαθητές της Junior B θα είναι σε θέση να αποκτήσουν το πιστοποιητικό Young Learners (Starters) του πανεπιστημίου του Cambridge. (Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες )

 

Αντιστοιχία με το ΚΕΠ: Α1 (Στοιχειώδης Γνώση)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .

 

Junior B faces

Junior B faces