ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Στο Κέντρο μας τα προγράμματα σπουδών μας ακολουθούν το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς – Common European Framework (CEFR) και είναι τα εξής. Πατήστε πάνω στη τάξη που σας ενδιαφέρει για να δείτε περισσότερες πληροφορίες.  

Read More

pre junior

Pre-Junior

Date: September 3, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές 1ης ή 2ας Δημοτικού Αντιστοιχία με το CEFR : Α0 Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους μικρούς μαθητές στον κόσμο των Αγγλικών με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό ώστε να μάθει λέξεις (προφορικά), κάποια πολύ βασικά γραμματικά φαινόμενα (προφορικά), και τέλος την αλφάβητο (προφορικά και γραπτά). Σε αυτό το επίπεδο δεν μαθαίνουν…

Read More

a junior

Junior A

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές 2ας με 3ης δημοτικού Στόχος: Η Junior A θεμελιώνει τις βασικές δεξιότητες του μαθητή στη γραφή (writing), ανάγνωση (reading), ομιλία (speaking) και ακουστική κατανόηση (listening). Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να εκφράσει -τόσο προφορικά όσο και γραπτά- κάποιες βασικές πληροφορίες για τον εαυτό του και τα κοντινά του πρόσωπα…

Read More

JUNIOR B

Junior B

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές 3ης με 4ης δημοτικού Στόχος: Ο στόχος της Junior B είναι να γίνει εμπέδωση της ύλης της Junior A, και να χτίσουμε πάνω σε αυτές τις βάσεις, με καινούριες γνώσεις. Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να συστήνει τόσο τον εαυτό του όσο και τους άλλους και να εκφράσει με…

Read More

Junior AB

Date: August 25, 2016 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές από 3η δημοτικού Στόχος: H Junior ΑB είναι μία συνδυαστική τάξη όπου διδάσκεται η ύλη της Junior A και Junior B μαζί σε μία χρονιά ταχύρρυθμα. Λόγω του ότι το πρόγραμμα είναι πολύ εντατικό, προτείνεται για μαθητές που έχουν ήδη ολοκληρώσει τη 2α δημοτικού καθώς οι απαιτήσεις στην εκμάθηση λεξιλογίου  και τη…

Read More

a class

A Class

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές 4ης δημοτικού και άνω Στόχοι: Ολοκληρώνοντας την A class ο μαθητής θα μπορεί να κατανοήσει και να χρησιμοποιεί οικείες καθημερινές εκφράσεις και βασικές φράσεις. Θα μπορεί να συστήνει τον εαυτό του/της και άλλους και να ρωτάει και να απαντάει σε ερωτήσεις με προσωπικές λεπτομέρειες όπως που μένει, για τους ανθρώπους που γνωρίζει,…

Read More

b class

B Class

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προτείνεται για: μαθητές 5ης δημοτικού και άνω Στόχοι: Η εμβάθυνση των βασικών γραμματικών φαινομένων και απαραίτητου λεξιλογίου. Ολοκληρώνοντας τη B class ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί προτάσεις και συχνά χρησιμοποιημένες εκφράσεις που έχουν σχέση με τομείς άμεσης σημαντικότητας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, βασικές αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Θα μπορεί να…

Read More

d class

C Class

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προτείνεται για: μαθητές 6ης δημοτικού και άνω Στόχοι: Η ολοκλήρωση των βασικών γραμματικών φαινομένων και απαραίτητου λεξιλογίου. Ο μαθητής με την ολοκλήρωση του προγράμματος θα μπορεί να κατανοεί προτάσεις και συχνά χρησιμοποιημένες εκφράσεις που έχουν σχέση με τομείς άμεσης σημαντικότητας (π.χ. πολύ βασικές προσωπικές και οικογενειακές πληροφορίες, αγορές, τοπική γεωγραφία, εργασία). Θα μπορεί να…

Read More

d class

D Class

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προτείνεται για: μαθητές από 1η Γυμνασίου και άνω Στόχοι: Με την ολοκλήρωση του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί τα κύρια σημεία πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα που συναντάει συχνά στην εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο κλπ. Θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν σε ένα ταξίδι σε χώρα όπου…

Read More

e class

E Class

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  Προτείνεται για: μαθητές 2ας Γυμνασίου και άνω Στόχοι: Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί τα κύρια σημεία πληροφοριών σχετικά με οικεία θέματα που συναντάει συχνά στην εργασία, σχολείο, ελεύθερο χρόνο κλπ. Θα μπορεί να αντεπεξέλθει στις περισσότερες καταστάσεις που πιθανόν να προκύψουν σε ένα ταξίδι σε χώρα όπου ομιλούνται τα…

Read More