ΑΡΘΡΑ

  • My English Language Centre

Τι είναι το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR);

Date: August 20, 2017 Author: My English Language Centre Categories: ΑΡΘΡΑ

Το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Γλώσσες (CEFR) είναι ένα διεθνές πρότυπο για την περιγραφή των γλωσσικών ικανοτήτων.

Χρησιμοποιείται σε όλο τον κόσμο για να περιγράψει τις γλωσσικές δεξιότητες των μαθητών.

 

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε στους παρακάτω συνδέσμους:

http://www.cambridgeenglish.org/gr/exams/cefr/

http://www.hau.gr/?i=greek-language-program.el.cefr-council