ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

  • My English Language Centre

ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

faqs

 

1. Από ποια ηλικία θα πρέπει να ξεκινήσει το παιδί μου τα Αγγλικά;

Με βάση τις έρευνες του Παιδαγωγικού Ινστιτούτο Αθηνών, ένα παιδί δεν πρέπει να ξεκινάει επίσημα τα Αγγλικά δηλαδή σε τάξη όπου απαιτείται να γράφει λέξεις, να διαβάζει κλπ, πριν την ολοκλήρωση της 2ας Δημοτικού. Έως και την 2α δημοτικού μπορεί να συμμετέχει σε προγράμματα σπουδών όπου ΔΕΝ απαιτούν γράψιμο κλπ, και αυτό γιατί πρέπει πρώτα να θεμελιώσουν πρώτα τις βάσεις στα Ελληνικά! Μέχρι και τη 2α δημοτικού λοιπόν μπορούν να παρακολουθούν τάξεις από την Pre-Junior και κάτω. Ωστόσο εάν ένας μαθητής είναι ηλικιακά μεγαλύτερος στη 2α δημοτικού ή έχει έρθει ήδη σε επαφή με τα Αγγλικά, μπορεί να ενταχθεί στη τάξη της Junior A.

 

2. Ποιοι είναι οι τρεις τύποι μαθητών;

Ο ακουστικός!

Ετούτοι οι μαητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από προφορικά μαθήματα, συζητήσεις, συζητώντας για θέματα και ακούγνωτας τι έχουν οι άλλοι να πούν. Η γραπτή πληρφορία μπορεί να έχει ελάχιστο νόημα έως ούτε την ακούσουν. Συχνά επωφελούνται από το να διαβάζουν ένα κείμενο δυνατά ή με τη χρήση CD player.

Ο οπτικός!

Eτούτοι οι μαθητές χρειάζονται να βλέπουν το σώμα του καθηγητή και τις εκφράσεις του προσώπου του για να κατανοήσουν πλήρως το περιεχόμενο του μαθήματος. Σκέφτονται σε εικόνες και μαθαίνουν καλύτερα από οπτικές παρουσιάσειςσυμπεριλαμβανομένου: διαγράμματα, ζωγραφιές, βίντεο και σημειώσεις.

Ο κιναισθητικός!

Eτούτοι οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα κάνοντας πράγματα στη πράξη και εξερευνώντας ενεργά τον κόσμο γύρο τους. Το βρίσκουν δύσκολο να παραμείνουν ακίνητοι για μεγάλους χρονικούς περιόδους και μπορεί να αποσπαστούν από την ανάγκη τους για δραστηριότητα και εξερεύνησης του κόσμου. Ετούτοι οι μαθητές εκφράζονται καλύτερα μέσα από τη κίνηση. Έχουν καλή αίσθηση ισορροπιας και συντονισμού χεριού-ματιού. Διαδρώντας με τον χώρο γύρω τους, μπορούν να θυμούνται και να επεξεργαστούν πληροφορίες. Έχουν την ανάγκη να κάνουν πράγματα μόνοι τους ώστε να μάθουν τη καινούρια γλώσσα.

Για να δείτε αναλυτικά τι καλύπτει καθε επίπεδο σπουδών, πατήστε εδώ.

 

3. Mπορεί ένα παιδί που έχει Μαθησιακές Δυσκολίες να ενταχθεί σε ένα ομαδικό πρόγραμμα Αγγλικών;

Οι μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες μπορούν να μάθουν Αγγλικά. Για να επιτευχθεί το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα θα πρέπει κατ’ αρχάς ο γονέας να ενημερώνει τη Διεύθυνση για τις ειδικές ανάγκες του μαθητή ώστε να προσαρμόζεται το μάθημα στις ανάγκες του μαθητή έχει τη καλύτερη δυνατή επίδοση. Οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν επίγνωση της δυσκολίας του μαθητή και να του δίνουν ιδιαίτερη προσοχή. Επίσης οι καθηγητές θα πρέπει να έχουν γνώσεις διδασκαλίας Αγγλικών σε παιδιά με ΜΔ.

 

4. Είναι υποχρεωτικό τα παιδιά μικρής ηλικίας να δίνουν εξετάσεις πιστοποίησης για κάποιο πτυχίο;

Η απάντηση είναι όχι. Κανένα παιδί δεν είναι υποχρεωμένο να συμμετάσχει σε εξετάσεις πτυχίων εφόσον δεν το επιθυμεί. Η συμμετοχή τους θα πρέπει να γίνεται πάντα μετά από συνεννόηση με τους γονείς. Ο ΑΣΕΠ αναγνωρίζει πτυχία επιπέδου Β1 (καλή γνώση της γλώσσας) και άνω αναγνωρισμένων φορέων πιστοποίησης.

 

5. Ένας μαθητής με Μαθησιακές Δυσκολίες μπορεί να δώσει εξετάσεις για κάποιο πτυχίο;

Φυσικά! Οι μαθητές με ΜΔ μπορούν να συμμετάσχουν σε οποιαδήποτε διαδικασία πιστοποίησης οποιουδήποτε φορέα αρκεί να μπορούν να το αποδείξουν με επίσημο έγγραφο. Σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως οι φορείς πιστοποιήσης δίνουν παραπάνω χρόνο στον μαθητή για την ολοκλήρωση των ασκήσεων.

 

6. Ποια πτυχία και τι επίπεδο Αγγλικών ζητάνε τα πανεπιστήμια του εξωτερικού;

Το είδος του πτυχίου που θα σου ζητηθεί για σπουδές στο εξωτερικό εξάρτάται από τη χώρα, και το επίπεδο των σπουδών.

Συνήθως τα Βρετανικά και Αυστραλέζικα πανεπιστήμια ζητάνε πτυχία γνωστών Βρετανικών πανεπιστημίων και φορέων όπως είναι εκείνα π.χ. του Cambridge (π.χ. ΙELTS, CPE, CAE κ.α), της Ιρλανδίας (TIE), της Αγγλίας (City and Guilds, ESB).

Tα Αμερικάνικα πανεπιστήμια υποστηρίζουν κατά κανόνα τα Αμερικάνικα πτυχία όπως του Πανεπιστημίου του Michigan (ECCE, ECPE), καθώς και άλλων φορέων όπως είναι το MSU, TOEIC, TOEFL.

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να ζητήσει από τον οργανισμό στον οποίο κάνει την αίτηση να τον ενημερώσει για ποια ξενόγλωσσα πτυχία αποδέχονται.

 

7. Ποια Αγγλικά πτυχία δίνουν επάρκεια και τη δυνατότητα έκδοσης άδειας διδασκαλίας;

Έως και τον Ιούλιο 2014, τα πτυχία που έδιναν επάρκεια και τη δυνατότητα έκδοσης άδειας διδασκαλίας είναι:

– Certificate of Proficiency in English (CPE), Cambridge University

– Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE), Michigan University

-Certificate of English Language Proficiency (CELP), Michigan State University

Πλέον κανένα πιστοποιητικό γλωσσομάθειας δεν δίνει τη δυνατότητα διδασκαλίας στον ιδιωτικό ή δημόσιο χώρο.

Σημείωση: Η επάρκεια διδασκαλίας ΔΕΝ αντικαθιστά τις πανεπιστημιακές σπουδές στον τομέα της Αγγλικής Φιλολογίας.