ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

Επίπεδο C2 («Proficiency»)

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Προτείνεται για: μαθητές 3ης Γυμνασίου και άνω

Στόχοι :

  • Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί με ευκολία σχεδόν όλα όσα ακούει ή διαβάζει.
  • Θα μπορεί να αποδώσει τη περίληψη πληροφοριών από διαφορετικές γραπτές πηγές και ομιλίας, αναδομώντας επιχειρηματολογία και περιστατικά σε μία κατανοητή παρουσίαση.

Αριθμός παιδιών στη τάξη: 4-7 ή σε ιδιαίτερα

Αντιστοιχία με το CEFR: C2 (Άριστη Γνώση)

Πιστοποιητικό Michigan University: Examination for the Certificate of Proficiency in English (ECPE). (Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.