ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

Επίπεδο C1 («Advanced»)

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

advanced

Προτείνεται για: μαθητές 3ης Γυμνασίου και άνω

Προαπαιτούμενο: να έχει ολοκληρωθεί το επίπεδο Β2

Στόχοι:

  • Στο τέλος του προγράμματος ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί μία μεγάλη γκάμα από απαιτητικά, μεγαλύτερα κείμενα, και να αναγνωρίζει το έμμεσο νόημα.
  • Θα μπορεί να εκφράσει ιδέες με ευχέρεια και αυθόρμητα χωρίς κάποια εμφανή δυσκολία.
  • Θα μπορεί να κάνει χρήση της γλώσσας ευέλικτα και αποτελεσματικά για κοινωνικούς, ακαδημαϊκούς και επαγγελματικούς σκοπούς.
  • Θα μπορεί να παράγει ξεκάθαρο, καλά δομημένο, λεπτομερές κείμενο για περίπλοκα θέματα, δείχνοντας ελεγχόμενη χρήση της γλώσσας.

Αριθμός παιδιών στη τάξη: 4-7

Πιστοποιητικό Cambridge University: Certificate in Advanced English (CAE). (Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

Αντιστοιχία με το CEFR: C1 (Πολύ Καλή Γνώση)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ