ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

Επίπεδο B2 («Lower»)

Date: September 4, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

 

Προτείνεται για: μαθητές 2ας Γμνασίου και άνω

Στόχοι:

  • Ολοκληρώνοντας αυτό το πρόγραμμα ο μαθητής θα μπορεί να κατανοεί τις κύριες ιδέες περίπλοκων κειμένων τόσο σε συγκεκριμένα όσο και σε αφηρημένα θέματα, συμπεριλαμβανομένου συζητήσεις τεχνικού περιεχομένου στον τομέα ειδικότητας του/της.
  • Θα μπορεί να έχει αλληλεπίδραση με τέτοιο βαθμό ευχέρειας και αυθορμητισμού ώστε να μπορεί να διεξάγει άνετα μία συζήτηση με έναν Αγγλόφωνο, χωρίς να δυσκολεύεται ιδιαίτερα και σε βαθμό που ο συνομιλητής του τον κατανοεί χωρίς δυσκολία.
  • Θα μπορεί να παράγει καθαρό, λεπτομερές κείμενο σε μία γκάμα από θέματα και να εξηγεί την άποψη του για ένα επίκαιρο θέμα δίνοντας τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων επιλογών.

Αριθμός μαθητών στη τάξη: 4-7

Αντιστοιχία με το CEFR: B2 (Καλή Γνώση)

 

Πιστοποιητικό Michigan University: Ολοκληρώνοντας το πρόγραμμα αυτό οι μαθητές μας θα είναι σε θέση να αποκτήσουν το Πιστοποιητικό γλωσσομάθειας του Πανεπιστημίου του Michigan – Εxamination for the Certificate of Competency in English (ECCE). (Πατήστε εδώ για περισσότερες πληροφορίες)

 

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα μας, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ .