ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

  • My English Language Centre

Pre-Junior

Date: September 3, 2014 Author: My English Language Centre Categories: ΕΠΙΠΕΔΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

pre junior

Προτείνεται για: μαθητές 1ης ή 2ας Δημοτικού

Αντιστοιχία με το CEFR : Α0

Στόχος: Στόχος του προγράμματος είναι να εισάγει τους μικρούς μαθητές στον κόσμο των Αγγλικών με τρόπο ευχάριστο και διασκεδαστικό ώστε να μάθει λέξεις (προφορικά), κάποια πολύ βασικά γραμματικά φαινόμενα (προφορικά), και τέλος την αλφάβητο (προφορικά και γραπτά). Σε αυτό το επίπεδο δεν μαθαίνουν τα παιδιά να γράφουν ολόκληρες λέξεις παρά μόνο τα γράμματα της αλφαβήτου.

Μέθοδος διδασκαλίας: Σε αυτό το επίπεδο το μάθημα γίνεται μέσα από το παιχνίδι, το τραγούδι, ακουστικές και προφορικές δραστηριότητες που βοηθούν τον μαθητή να φτάσει τον στόχο του συγκεκριμένου επιπέδου.

Η Pre-junior δεν είναι μία από τις υποχρεωτικές τάξεις των Αγγλικών, αλλά θεωρείται προκαταρκτική της Junior A. Τα παιδιά που παρακολουθούν την Pre-junior σίγουρα έχουν ένα προβάδισμα έναντι των παιδιών που δεν την έχουν παρακολουθήσει.

Αριθμός παιδιών ανά τάξη: 4-6

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας εδώ.